Home AKTÜEL Fotoğrafın “Protest” çocuğu Koca’dan Londra’da farklı sergi

Fotoğrafın “Protest” çocuğu Koca’dan Londra’da farklı sergi

SHARE

Uzun yıllardır Londra’da yaşayan fotoğraf sanatçısı Vehbi Koca, son 20 yılda farklı politik ve sosyal  amaçlı protestolardan oluşan çalışmalarındaki bazı fotoğraflarını Stoke Newington’daki Gorki Art House’da sergiledi. 

Fotoğraf sanatçısı Vehbi Koca, Gorki Art House’daki yeni sergisinde çeşitli sosyal ve politik protestoları yansıtıyor.

Belgesel fotoğrafçı olarak, hayatı tehdit eden tüm olumsuzluklara olan duyarlılığın ve değişimin sadece ortak ve güçlü bir sesle durdurulabileceğine inandığını belirten Koca, “Stoke Newingtonda bulunan Gorki House’da sergilediğim fotoğraflar son on yıldır üzerinde çalıştığım ve halen devam eden bir proje olarak konuların güncelliği de göz önüne alınarak  arşivimden derlenmiştir” dedi.

Vehbi Koca, “Prostesto” adını taşıyan sergisinin tanıtım bülteninde, demokrasilerde protestonun devletin yurttaşlarına bir hediyesi değil, onların en temel hakkı olduğuna vurgu yaparak şunları ifade etti:

“Protestonun amacı yoksulların, ezilenlerin haksızlığa, uğrayanların sesini ve tepkisini duyurmak için örgütlü ve etkili hareket etmektir. Toplumsal ve sınıfsal protestolar muhalefetin tezahürleri ve acil politika değiştirme ihtiyacının bir ifadesidir.

Medyanın kapsamını yönlendirerek, parlamenter eylemleri katalize ederek ve kamuoyunu değiştirerek, şiddet içermeyen protestolar olumlu sosyal değişimin arkasında bir güç olagelmiştir.

Başka bir deyişle, protesto, insanların toplumda olan bir şey hakkındaki görüşlerini açıkça ifade etmek için başkalarıyla bir araya geldiği ortak bir olay veya eylemdir.

Bir protesto için çeşitli potansiyel hedefler vardır: kamuoyunu etkilemek, adaletsizliğe dikkat çekmek ve bilgi paylaşmak,   kitlelere sesini duyurmak onların desteğini kazanmak, kamu politikasını veya mevzuatını halkın çıkarlarını gözeterek olumlu yönde değiştirmek, bir konu hakkında daha fazla bilgi edinmek, konu hakkında sorumluluk hisseden ve tanıklık eden diğer insanlarla bağlantı kurmak.

Protestolar ayrıca ilham ve daha büyük bir hareketin parçası olma hissi de sağlayabilir. Protestoların kapsayıcı amacı değişim talep etmektir.

Güçlülere karşı mücadele, nesillere dayanan bir gelenektir. Değişim genellikle güçlüler tarafından verilen bir hediye olarak sunulur, ancak aşağıdan gelenlerin mücadelesi ve fedakarlığıyla ilgisi vardır.

Özellikle son 20 yılda dünyanın göstermiş olduğu sosyal, kültürel, politik ve küresel değişimler ve çürümeler nedeniyle toplumsal muhalefetin tavrı ve karşı duruşu daha’da önemli hale gelmiştir.

Ortadoğuda yaşanan yıkıcı savaşlar, küresel bozulmalar ve ekonomik buhran  protesto hakkını çok daha önemli hale getirmiştir. Sorunlar toplumun her kesimini ilgilendiren hayati meselelerdir.

Belgesel fotoğrafçı olarak, hayatı tehdit eden tüm bu olumsuzluklara olan duyarlılığın ve değişimin sadece ortak ve güçlü bir sesle durdurulabileceğine inanıyorum. Fotoğraflarım son 20 yılda farklı politik ve sosyal  amaçlı protestolardan oluşan çalışmalardır.

Stoke Newingtonda bulunan Gorki Art House’da sergilediğim fotoğraflar son on yıldır üzerinde çalıştığım ve halen devam eden bir proje olarak konuların güncelliği’de göz önüne alınarak  arşivimden derlenmiştir.”

Serginin adresi: Gorki House, Batley Place, 70 Stoke Newington High Street, London N16 7PA